حَنِيفًا

haniifa.wordpress.com

Archive for January, 2008

Do’a Iftitah Nabi Ibrahim a.s

Posted by حَنِيفًا on January 16, 2008

Assalamu’alaikum,

Shalatnya Nabi Ibrahim a.s  dan Nabi Ismail a.s

Bukankah Do’a iftitahnya Nabi Ibrahim a.s ?!

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. ” (QS 6:79)

Katakanlah : “Sesungguhnya shalotku, ibadahku,hidup dan matiku hanyalah untuk Alloh, Tuhan semesta alam,” (QS 6:162)
“tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang “pertama-tama” menyerahkan diri (kepada Allah)
”. (QS 6:163)

Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran al Kariim, kecuali bagian terakhir tanpa kata “awwalu.”

http://www.eramuslim.com/ustadz/shl/6412162914-2-macam-do039a-iftitah-mana-seharusnya-dipakai.htm

Pertanyaan saya,  kenapa kata “awwalu” diganti ??!

Read the rest of this entry »

Posted in do'a | 9 Comments »

Kera berasal dari Bangsa Yahudi

Posted by حَنِيفًا on January 16, 2008

Assalamu’alaikum,

Firman Allah, yang menyatakan manusia berubah menjadi “kera” ada dua ayat dan jelas termasuk ayat-ayat muhkamaat, tentang peringatan kepada “Sebagian Bani Israil” atau sebagian Yahudi :

Read the rest of this entry »

Posted in Bantahan, Diskusi, Takdir | 50 Comments »

Definisi Khataman.

Posted by حَنِيفًا on January 15, 2008

Assalamu’alaikum,

Khataman Nabiyyin dipahami sebagai cincin permata segala Nabi, sedang khatim sebagai penutup. Meskipun etimologi bahasa dibaca khataman, namu dipahaminya tetap khatim.

“Perbedaan dari kata khataman Nabiyyin lalu “bersaing” dengan khatamman Rasulan.”

Jika definisi;
Seorang “Rasul” pasti nabi dan seorang “Nabi” belum tentu rasul.

Read the rest of this entry »

Posted in Penemuan | 5 Comments »

Ibadah Shalat kok … ditawar-tawar.

Posted by حَنِيفًا on January 9, 2008

Assalamu’alikum,

Pelaksanaan shalat Nabi Muhammad s.a.w menurut pemahaman saya mengikuti Rasullullah sebelumnya,  ketika  Khadijah masih hidup beliau sudah terbiasa menetapi waktu shalat. Mera kita perhatikan kembali sejrah ketika   Ali bin Abi Thalib (saat itu beliau belum aqli baligh, kira-kira berusia 10 tahun) bertanya pada Rasullullah “Kepada siapa kalian ruku’ dan sujud ?!”
Mereka menjawab : “Kami sujud kepada Allah, yang mengutusku menjadi Nabi dan Rasul, dan yang memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah semata”,

Kejadian tersebut, semua para ahli sejarah sepakat bahwa hal itu terjadi manakala Abu Bakr as Sidiq belum memeluk islam, dan Nabi Muhammad s.a.w baru saja memulai ajaran Al Qur’an pada keluarga terdekatnya saja.

Read the rest of this entry »

Posted in Bantahan | 14 Comments »

Kenapa musti percaya adanya “Dajal” ?!

Posted by حَنِيفًا on January 9, 2008

Assalamu’alaikum,

Para ulama menetapkan setiap umat Islam mestilah percaya kepada 6 perkara asas dalam Islam yang dikenali ramai sebagai Rukun Iman:-

  1. Percaya kepada Allah
  2. Percaya kepada nabi dan Rasul Allah
  3. Percaya kepada malaikat
  4. Percaya kepada kitab
  5. Percaya kepada hari akhirat
  6. Percaya kepada qada dan qadar

Selain itu penganut agama Islam yang juga perlu mematuhi 5 Rukun Islam.

Read the rest of this entry »

Posted in Bantahan, Debat, Diskusi, Takdir | 27 Comments »

Arti “UMMI” bukanlah buta huruf melainkan “Buta Agama” !!

Posted by حَنِيفًا on January 6, 2008

Assalamu’alaikum,

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas “KERTAS”, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata’ “. (QS 6:7)

Kata “QIRTHOSIN” diterjemaahkan sebagai “KERTAS”, menurut pemahaman saya sebaik diterjamaahkan sebagai suatu bentuk “tulisan yang nyata”, baik melalui media Kertas, Tulang, Batu dsb…sdb.

Read the rest of this entry »

Posted in Bantahan | 65 Comments »

Batu Hajar Aswad masih tetap pada tempatnya ?!

Posted by حَنِيفًا on January 5, 2008

Salam,
“Para tetua Quraisy tidak perlu berdebat, siapa yang memegang ujung sorban sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang dari sisi-sisi itu.”
Perlu saya tambahkan, bahwa tetua Quraisy juga tidak mempermasalahkan posisi peletakan batu Hajar Aswad tsb, atau dengan kata lain masih tetap lokasinya.

Read the rest of this entry »

Posted in Penemuan | 11 Comments »

Sekelumit hikmah di perang “Uhud”

Posted by حَنِيفًا on January 5, 2008

Assalamu’alaikum,

Nabi Muhammad s.a.w selain di teladani, juga banyak hal yang mesti kita pelajari, semisal pada saat “Perang Uhud”.
Dalam perjalanan ke bukit uhud, di Syaikhan beliau bertemu dengan sepasukan tentara yang identitasnya belum dikenal {kumpulan pasukan non muslim = {Yahudi, Nasrani, Musyrik } tapi pada waktu itu Rasullullah berkata “Janganlah minta pertolongan dalam melawan orang musyrik” sehingga kumpulan pasukan non muslim menjadi {Yahudi dan Nasrani}

Read the rest of this entry »

Posted in Bantahan | 3 Comments »

Menurut Al Qur’an “hari ini pasti lebih baik dari kemarin !!”

Posted by حَنِيفًا on January 5, 2008

Salam,
Allah berfirman Al Zalzalah :
” Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. ” (QS 99:7)
” Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula ” (QS 99:8)

Untuk kebaikan Allah “melipat gadakan”, sedangkan untuk keburukan tidak.

Read the rest of this entry »

Posted in Diskusi | 2 Comments »